ProApptive assists with testing, purchase and use of secure software solutions:

We identify and helps you test, purchase, implement and use secure software. Whether it be in
Finance, Retail, Healthcare, Manufacturing, Government, Education, Logistics or IT, ProApptive has the experience

 Netop Vision
Tricerat
Pipedrive
SMS PASSCODE

 Our customers are looking to increase security, gain real-time insight into their activities and improve productivity.

It is increasingly difficult to be compliant given the enormous growth in data and the demands for accessibility in a mobile and integrated world. ProApptive gives software producers constant feedback from our customers so that they are better placed to help customers meet these challenges.


About ProApptive

 • ProApptive has an energetic team of professionals available to assist you with questions about the quality applications we sell
 • We bridge the gap between your organisation and software producers speeding up the process at all stages
 • From the initial demo's and testing through to purchase, implementation and use, we assist you in making the right decisions
 • Visiting and talking regularly to our customers we give feedback to software producers on the use of their applications for future development requirements 

What we do

 • Inventorise your needs and requirements
 • Organise on-line or on-site meetings to demonstrate the software 
 • Assist in the setting up of a test environment
 • Make sure questions are answered during testing, implementation and while the application is fully in use
 • Provide attractive pricing for the initial purchase and indications of costs in the future
 • Organise training for system administrators and end users 
 • Keep you up to date on the latest product releases and maintenance renewals 

ProApptive BlogHoe beperk en beheers je remote control risico's?

 

Remote control op basis van RDP biedt onvoldoende bescherming tegen cybercrime.

 

Talloze recente security incidenten tonen dat aan. Remote control stelt IT-professionals in staat om verbinding te maken met desktops en servers, om deze op afstand – en dus sneller en goedkoper – te kunnen beheren. Microsoft's Remote Desktop Protocol (RDP) is voor veel organisaties de daarvoor gebruikte methode. Sinds de introductie van RDP in 1998 - toen Terminal Server genoemd - is het protocol wel verfijnd, maar is de wereld eromheen totaal veranderd.


RDP is ontwikkeld in een periode van gesloten ICT-omgevingen en veilige verbindingen. Tegenwoordig zijn omgevingen opener en verbonden met elkaar en het internet. Cybercriminelen kunnen zo kwetsbaarheden in software en protocollen makkelijker uitbuiten met het verrichten van  cyber-inbraken en -aanvallen. De mogelijke gevolgen zijn ernstig: datalekken, dataverlies en verstoring van de continuïteit. Professionele cybercriminelen zoeken geautomatiseerd naar kwetsbare doelwitten met technisch hoogwaardige tools. Daarnaast is er een levendige markt ontstaan onder cybercriminelen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot systemen. 

 

Read More 0 Comments